Det du trenger å vite om RoHS-direktivet

Planlegg overgangen til bærekraftige belysningsløsninger.

Lyskilder som inneholder høye mengder kvikksølv vil bli forbudt, og mange må oppgradere sine belysningsinstallasjoner.

Link under for mer informasjon.

Det du trenger å vite om RoHS-direktivet

Det du trenger å vite om RoHS-direktivet

Planlegg overgangen til bærekraftige belysningsløsninger.

Lyskilder som inneholder høye mengder kvikksølv vil bli forbudt, og mange må oppgradere sine belysningsinstallasjoner.

Link under for mer informasjon.

Lyskilder som inneholder høye mengder kvikksølv vil bli forbudt, og mange må oppgradere sine belysningsinstallasjoner.

RoHS-direktivet – forkortelse for Restriction of Hazardous Substances (begrensning av farlige stoffer) – er en del av EUs mål om å fase ut unødvendige giftige kjemikalier som er skadelige for miljøet og folkehelsen. Konsekvensen er at lyskilder som inneholder høye mengder kvikksølv vil bli forbudt, og mange bygninger må oppgradere belysningsinstallasjonen.


Forbud mot kvikksølv i lyskilder

Lyskilder som inneholder høye nivåer av kvikksølv har vist seg å ha en betydelig negativ miljøpåvirkning. Derfor ønsker EU å fase dem ut gjennom nye restriksjoner og lovverk. Som en konsekvens vil mange tonn av dette giftige kjemiske elementet ikke lenger forurense miljøet. Mens noen lyskilder allerede er forbudt, vil de mye brukte lyskildene T5 og T8 snart også fases ut.

Hva betyr RoHS for deg

Dette vil påvirke mange bygninger i Europa, og det er på tide å planlegge overgangen til LED-belysning. Lighting Europes eksperter har gjennomgått reglene og satt opp tidslinjen for utfasing.