HMS og kvalitet

Sonepar arbeider aktivt for å tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten Internkontrollforskriften. Dette er i tillegg integrert som en viktig forutsetning i alle de avtaler vi inngår med våre leverandører og samarbeidspartnere.

HMS og kvalitet

HMS og kvalitet

Sonepar arbeider aktivt for å tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten Internkontrollforskriften. Dette er i tillegg integrert som en viktig forutsetning i alle de avtaler vi inngår med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Kvalitetssikring

Sonepar er ved hovedkontor og alle salgsavdelinger sertifisert etter ISO 9001 og 14001.

Bedriften benytter et derfor et eget QA-system til dokumentstyring, avviksrapportering og arbeider kontinuerlig for å bli bedre i alle sammenhenger.

HMS

Sonepar arbeider aktivt for å tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) om arbeidsvern og arbeidsmiljø. Dette er også innlemmet som en viktig forutsetning i alle de avtaler vi inngår med våre leverandører.