Bærekraft, miljøet og vår rolle

Menneskeheten står ved et vendepunkt, og måten vi behandler planeten vår på, må endres. Global oppvarming og avfall er to av de største utfordringene verden står overfor i dag. Vi må gjøre radikale endringer i hvordan vi skaper og bruker energien og ressursene som driver industrien, byene, hjemmene og verden.

Bærekraft, miljøet og vår rolle

Bærekraft, miljøet og vår rolle

Menneskeheten står ved et vendepunkt, og måten vi behandler planeten vår på, må endres. Global oppvarming og avfall er to av de største utfordringene verden står overfor i dag. Vi må gjøre radikale endringer i hvordan vi skaper og bruker energien og ressursene som driver industrien, byene, hjemmene og verden.

Vi er i ferd med å gå fra forurensende fossilt brensel til ren og uendelig elektrisk energi. Vi beveger oss også mot en sirkulær økonomi med resirkulering og gjenbruk for å skape en rekke muligheter for fremtiden.

Sonepar har en unik posisjon til å gjøre en forskjell

Siden virksomheten vår befinner seg i sentrum av det elektriske økosystemet, kontrollerer vi vår egen skjebne. Aksjonærfamilien vår er sterke støttespillere for at Sonepar skal spille en rolle i energiomstillingen. Vi ønsker å skape en ringvirkning der de tiltakene vi iverksetter for bærekraft, forplanter seg utover og skaper en større innvirkning på verden. Som veiledende prinsipper vil vi sørge for å:

  • Integrere bærekraftsstrategien i forretningsstrategien
  • Innrette innsatsen vår etter FNs mål for bærekraftig utvikling

Strategien vår er enkel: Engasjere alle

For å utnytte vår unike posisjon i verdikjeden engasjerer vi 45 000 ansatte, verdensledende elektroprodusenter og kundene våre, som alle representerer verdens største samling av elektroeksperter og industrikunder.


Vi vil fremme innovasjon hos leverandørene våre, oppmuntre dem til å utvikle mer bærekraftige tilbud og fungere som en brobygger for å forbedre innføringen og skape et bedre økosystem. For å nå dette målet fokuserer vi i første omgang på tre prioriteringer: utdanning, samarbeid og partnerskap.


Enkelt sagt skaper vi et "Sonepar Sustainable-tilbud" som prioriterer bærekraftige løsninger og tjenester til kundene våre. Det betyr at Sonepars virksomheter blir standardsteder for levering av energieffektive og fornybare løsninger samt resirkulering, reparasjon, opplæring og energistyring.

230+ landinitiativer for å akselerere FNs mål for bærekraftig utvikling

Sonepar Norge - Våre lokale initiativer

ISO 14001 er en anerkjent standard for sertifisering og miljøledelse som hjelper bedrifter med å lykkes med grønn omstilling. Sonepar er stolt over å være sertifisert i henhold til denne standarden fra 2022. Vi bidrar til positive, varige miljøendringer ved å fokusere på energiforbruket vårt, økt kildesortering, lavere CO2-fotavtrykk på logistikkløsningene våre og reduksjon av engangsemballasje.