Det grønne skiftet

Lysrør og kompakt lysrør blir forbudt i EU/EØS fra 1. september 2023. Lysrør som er på markedet kan selges til det er tomt. I noen tilfeller vil det være mulig å bytte til LED lysrør eller bygge om armaturene, men dette vil gjøre at du sitter igjen med et produkt uten garanti.

Den som utfører arbeidet har ansvar for at den nye løsningen tilfredsstiller alle krav. Her er det bedre å erstatte med en armatur som er utviklet for dagens teknologi og mest mulig energieffektiv. Med dagens strømpriser vil et typisk T8/T5 anlegg være nedbetalt i løpet av kort tid. Totalt sett vil dette være en god investering med tanke på kostnader, energi og miljø. Kontakt oss i SG Armaturen for råd og veiledning!