Lysstoffrør fases ut i 2023

Nå har alle deadlinene for utfasinger passert. Det er begrenset med tid før ingen av de kvikksølvholdige lyskildene er å få tak i lenger. Det åpner for et kjempemarked. Når nybygg aktiviteten er sterkt redusert, er det desto viktigere å endre kurs og ta sikte på rehabilitetsmarkedet.

Lysstoffrør fases ut i 2023

Lysstoffrør fases ut i 2023

Nå har alle deadlinene for utfasinger passert. Det er begrenset med tid før ingen av de kvikksølvholdige lyskildene er å få tak i lenger. Det åpner for et kjempemarked. Når nybygg aktiviteten er sterkt redusert, er det desto viktigere å endre kurs og ta sikte på rehabilitetsmarkedet.

25. februar i år ble det forbudt å produsere og importere lysrør i ringform (T5 og T9) og kompaktlysrør med plug-in sokkel (CFLni). 25. august ble det forbud mot produksjon og import av lysrør (T5 og T8), mens det fra 1. september ble forbudt med halogenstifter (G4, GY6, 35 og G9). I praksis betyr det at alle de gamle armaturene må byttes, og her er det store markedsmuligheter for Nelfo-bedriftene. Med høye strømpriser er det også store økonomiske besparelser for kommuner, fylker og bedrifter som benytter mange av de gamle lyskildene.

Reduksjon i energiforbruk

Å skifte fra lysstoffrør til LED vil energiforbruket gå ned med 40 til 60 prosent. Installeres det også lysstyring vil energibruken reduseres med ytterligere 20 til 30 prosent. Det er EUs RoHS-direktiv (Restrictions of Hazardous Substances) som regulerer dette og direktivet er innlemmet i EØS-avtalen.Derfor er det viktig å få en komplett oversikt over lysanlegg, lyskilder og strømforbruk. Dernest er det viktig å lage en fremtidsrettet belysningsplan som sikrer god, riktig og energieffektiv belysning.

Fjerner to tonn kvikksølv

Når de siste kvikksølvholdige lysrørene fases ut i 2023 vil det årlig fjerne to tonn kvikksølv fra det europeiske markedet. Samtidig kan det skape et milliardmarked for elinstallatører. Kvikksølv har lenge vært forbudt i flere elektriske og elektroniske produkter. Også lyskilder. Noen kvikksølvholdige lysrør og sparepærer har vært unntatt fra forbudet fordi det har manglet alternative lyskilder. De som fases ut nå blir brukt på kontorer, arbeidsplasser, skoler, i boliger og i industrilokaler.