Din mening er viktig for oss! Hjelp oss å bli bedre

Du kan svare på noen spørsmål for å hjelpe oss med å forbedre våre nettsider

Kurs i overspenningsvern

 • Å gi innsikt i krav i hht NEK 400
 • Redegjøre for årsaker til overspenninger
 • Gi innsikt i grunnleggende teori rundt vern mot overspenninger
 • Gi kunnskap om riktige valg av vern
 • Gi innspill til markedstiltak for økt beskyttelse av kunders elektriske
 • installasjoner
 • Hvorfor vern
 • Statistikker
 • Utvikling forbruksapparater
 • Definisjoner
 • Kilder til overspenninger
 • Løsninger
 • Konsekvenser