FSE og førstehjelp

Vi tilbyr kurs i FSE og førstehjelp. Kurset vil vare i ca. 5 timer. Det utstedes kursbevis etter avlagt prøve.
Kurset holdes av Førstehjelp og Undervisning v/Jon-Freddy Nilsen og Armicon v/Arne Mila.
Enkel servering.
 
Ta kontakt med din lokale Sonepar avdeling for nærmere informasjon om dato og pris.

FSE og førstehjelp

FSE og førstehjelp

Vi tilbyr kurs i FSE og førstehjelp. Kurset vil vare i ca. 5 timer. Det utstedes kursbevis etter avlagt prøve.
Kurset holdes av Førstehjelp og Undervisning v/Jon-Freddy Nilsen og Armicon v/Arne Mila.
Enkel servering.
 
Ta kontakt med din lokale Sonepar avdeling for nærmere informasjon om dato og pris.

Repetisjonskurs i FSE / førstehjelp

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeiderne innen: FSE ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg”.

Kravene til opplæring er beskrevet i forskriftens §13: ”At personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjoner innebærer at dette må gjentas hver 12.måned  eller oftere dersom forholdene gjør det nødvendig”. Dette er en klar skjerpelse i forhold til de gamle forskriftene hvor teksten var ” må gjentas årlig”
 
Kurset avholdes nå ut fra de nye forskriftene som ble gjort gjeldende fra  1. juli 2006 og som erstatter tidligere ”Forskrift ved arbeid i og drift av elektrisk anlegg – FSL”

FSE repitisjonskurs innhold:

 • «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg.»
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Innledende bestemmelser
 • Virkeområder
 • Definisjoner
 • Tvangsmidler – straffetiltak – ikrafttredelse
 • Meldinger om ulykker
 • Alminnelige bestemmelser og overordnet planlegging.
 • Planlegging og utførelse
 • Arbeid på, eller nær, ved, frakoblet anlegg
 • Arbeid på, eller nær, ved spenningssatt anlegg.
 • Personlig verneutstyr
 • Isolert verktøy
 • Avskjerming
 • Avbrytelse av arbeid i tordenvær
 • Drift og vedlikehold av elektriske anlegg
 • Betjening av sikringer
 • Særbestemmelser

Repetisjon førstehjelpskurs innhold:

 • Kjeden som redder liv
 • ABC i førstehjelp, livreddende førstehjelp
 • Undersøkelsesteknikk
 • Varslingsrutiner (110, 112, 113) på byggeplassen.
 • Bevisstløshet, stabilt sideleie
 • Akutte sykdommer
 • Hjerte- og lungeredning
 • Opptreden på skadested
 • Brannskader og elektriske skader
 • Evaluering, spørsmål