Din mening er viktig for oss! Hjelp oss å bli bedre

Du kan svare på noen spørsmål for å hjelpe oss med å forbedre våre nettsider

Bærekraft, miljø og verdier

Menneskeheten er ved et vendepunkt, og måten vi behandler planeten vår på må endres. Global oppvarming og avfall er to av de mest kritiske utfordringene verden står overfor i dag. Vi må gjøre radikale endringer i hvordan vi skaper og bruker energien og ressursene som driver våre næringer, byer, hjem og verden.

En transformasjon fra forurensende fossilt brensel, til ren og uendelig elektrisk energi er i gang. Vi beveger oss også fra et system basert på sløsing med forbruk, og mot en sirkulær økonomi med resirkulering og gjenbruk. Det skaper håp og en rekke muligheter for framtiden.

Sonepar er unikt plassert til å gjøre en forskjell

Sonepar har gode forutsetninger for å bidra til å akselerere de nødvendige endringene for planeten vår. Virksomhet vår er selve kjernen i det elektriske økosystemet, vi kontrollerer vår egen skjebne og handler med tillit og besluttsomhet. Aksjonærfamilien vår er sterke støttespillere for at Sonepar skal stå opp og spille sin rolle i energiovergangen.

Vi ønsker å skape en ringvirkning der handlingene vi tar for bærekraft multipliserer utover, og skaper en større og større innvirkning på verden. Som veiledende prinsipper vil vi sørge for å:

 • Integrere vår bærekraftstrategi i vår forretningsstrategi.
 • Tilpasse vår innsats til FNs mål for bærekraftig utvikling.
 • Fokusere på atferdsendring i tillegg til å nå mål.

Sonepars globale visjon og strategi

Elektrisitet er fremtidens rene energi, og vår visjon er å bli verdensledende elektrogrossister som akselererer markedsadopsjonen av rene energiløsninger og netto nullutslipp.

Vår strategi er å utnytte vår unike posisjon i verdikjeden ved å engasjere 45000 medarbeidere, verdensledende elektriske produsenter og våre kunder, som representerer verdens største fellesskap av elektriske eksperter og industrikunder.

Vi vil pleie og heie på innovasjon fra våre leverandører, oppmuntre dem til å utvikle mer bærekraftige tilbud, tjenester og løsninger og fungere som en bro med våre kunder for å forbedre adopsjon og skape et bedre økosystem.

For å oppnå vår visjon og strategi, fokuserer vi på tre prioriteringer i første omgang:

 1. Å skape en generasjon "clean first" talsmenn gjennom utdanning, samarbeid og partnerskap.
 2. Å få orden på vårt eget hus ved å radikalt kutte våre egne utslipp og avfall.
 3. Opprette et ‘Sonepar Sustainable tilbud’ som prioriterer bærekraftige løsninger og tjenester til våre kunder, slik at Sonepar operasjoner blir standardstedene for å levere energieffektive og fornybare løsninger, samt tjenester som resirkulering, reparasjon, opplæring og energistyring.

Og vi har allerede innvirkning..

Grønt tilbud

 • Verdens nr. 1 innen energieffektivitetsprodukter og løsninger med over 3 BEUR -salg til industri og bygninger
 • Leder innen fornybar energi med over 500 millioner salg hvert år
 • Flere Sonepar pilot-land

Energy Transition Academy

 • Verdensomspennende e-læring tilgjengelig for våre 45 000 medarbeidere
 • 10 bærekraftsforpliktelser for hver medarbeider

Internt fotavtrykk

 • Intern fotavtrykkskontroll ved bruk av GHG -protokoll og ISO14064
 • Sonepar jobber med å redusere karbonavtrykket og vil akselerere netto nullutslipp til å være i tråd med Parisavtalene.

Mer enn 230 landsomfattende landsinitiativer som fremskynder FNs bærekraftsmål

 • Klimahandlinger
 • Rimelig og ren energi
 • Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Utdannelse av høy kvalitet
 • Reduserte ulikheter
 • God helse og velvære

Sonepar Norge - Våre lokale tiltak

ISO 14001 er en anerkjent og effektivt standard for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Sonepar er stolte av å være sertifisere etter denne standarden f.o.m. 2022. Vi bidrar til positive og varige endringer for miljøet, ved å ha søkelys på eget energibruk, økt kildesortering, lavere Co2 avtrykk på våre logistikkløsninger og reduksjon av engangsemballasje.