Green Offer

Green Offer

Hva er Green Offer

Green Offer er en indikator som brukes til å måle og sammenligne miljøavtrykket til et produkt.

Det baserer seg på en forenklet metode* som verifiseres av et uavhengig organ – Bureau Veritas – som brukes til å beregne utslippet av CO2e i hele livssyklusen til hvert produkt, og til å klassifisere dem etter miljøavtrykk.

Et blad viser at miljøkarakteren for CO2e er tilgjengelig, deretter tilføyes en klassifiseringssystem med karakterene A, B eller C når produktet kan sammenlignes med et annet.

Hvorfor lanserer vi Green Offer?

Menneskeheten er ved et vendepunkt, og måten vi behandler planeten vår på må endres. Global oppvarming og ressursforvaltning representerer to av de største utfordringene vi står overfor i dag. Vi må gjøre radikale endringer i produksjonen og bruken av energien og ressursene som driver vår industri, våre byer, våre hjem og vår verden for øvrig.

Sonepar har et ansvar på dette området. Med en omsetning på 32,4 milliarder euro, tilstedeværelse i 40 land og 60 000 leverandører, spiller konsernet en sentral rolle i den globale distribusjonen av elektrisk utstyr. Med utgangspunkt i denne posisjonen ønsker Sonepar å oppmuntre til mer ansvarlig praksis og samarbeide med sine leverandører for å styrke deres innsats. Konsernet fokuserer på tre nøkkelområder: å redusere miljøpåvirkningen, lære opp sine 44 000 ansatte til å gi råd til kunder om beste praksis, og tilby et grønt tilbud.

Dette grønne tilbudet er en verdensnyhet når det gjelder miljø. På tidspunktet for lanseringen i august 2022 i Sverige, var Sonepar den første elektriske distributøren som laget denne CO 2 eq* -sammenligningsindikatoren og festet den til en rekke av produktene sine.

* CO 2 ekvivalent = CO 2 ekvivalent . Dette er en måleenhet som gjør det mulig å sammenligne utslipp av ulike klimagasser (CO 2 , metan, etc.), på grunnlag av en felles referanse: karbondioksid (CO 2 ) .

 

"The launch of Sonepar's Green Offer is a huge step forward in providing emissions information for the B2B electrical distribution costumers helping them make the right choices for complex installation systems which require products from multiple brands"

 

Philippe Delpech,

CEO Sonepar

Metoden bak Green Offer er basert på følgende trinn:

 

•Sonepars leverandører sender sine meldinger om miljøavtrykk og en rekke tekniske karakteristikker for sine produkter til Sonepar.

•Kvaliteten på opplysningene verifiseres, og Sonepar beregner utslippet av CO2e for hele livssyklusen til hvert produkt ved å inkludere bygging, transport, bruk og kassering.

•Karbonavtrykket er uttrykt i kg CO2e som inkluderer CO2, men også klimagassene anbefalt av FNs klimapanel (IPCC Third Assessment Report, 2001).

•Når CO2e er beregnet, klassifiseres produktene i kategorien A, B eller C.

Det trengs minst 30 produkter og 2 leverandører for at sammenligningsgrunnlaget statistisk sett skal være stort nok.

 

 

Hva betyr karakteren A, B eller C?

 

Produktene klassifiseres i 3 kategorier: C (God), B (Bedre) eller A (Best) på denne måten:

 

• Kategori A: 20 % med det laveste utslippet av CO2e

• Kategori C: 20 % med det høyeste utslippet av CO2e

• Kategori B: produktene mellom disse

 

 

Når det ikke er nok leverandører og produkter til å foreta en pålitelig sammenligning og sette en karakter, merkes produktet kun med et grønt blad som viser at det finnes informasjon om CO2e.

Det betyr også at leverandøren har vært åpen og gitt informasjon om produktets miljøavtrykk.

Nysjerrig på hva dette går ut på? 

FIlmen under forklarer mer.