Tilbudsverktøy for håndverkere

Den spesialutviklede appen skal løse elektrikerens bekymringer og dårlige samvittighetover glemte tilbud og ugjort papirarbeid - nå kan du i stedet sende tilbudet til kundenmens du er på befaring

Tilbudsverktøy for håndverkere

Tilbudsverktøy for håndverkere

Den spesialutviklede appen skal løse elektrikerens bekymringer og dårlige samvittighetover glemte tilbud og ugjort papirarbeid - nå kan du i stedet sende tilbudet til kundenmens du er på befaring

Papirarbeid og utforming av tilbud er håndverkernes hodepine. - Travle dager, i bil til og fra kunden er ingen hindring. Med Kobbr har du verktøyet du trenger på telefonen, sier Håvard Edvardsen, daglig leder og co-founder, som selv er elektriker. Han og kollegaen Lars Kristian Bremnes har utviklet appen som ble lansert i januar, og som mottar gode anmeldelser fra brukerne.

Opphavet til idéen skriver seg fra egen erfaring.- Håndverkere har ikke vært bortskjemte med god og enkel software og mange bruker fortsatt penn og papir når de er ute på jobb, og deretter Excel på kontoret. Man sender mail med pdf, og når man vinner tilbud flyttes Excel-arket inn i fakturasystemet for å fakturere kunden. Dette er oppgaver som tar mye tid, sier han. Med Kobbr kan du lage tilbudet allerede når du er hos kunden, noe som gir en stor tidsbesparelse i arbeidshverdagen.

– Elektrikeren kan sende tilbudet mens de er på befaringen, fra bilen eller fra kontoret. Tilbudet som sendes er ikke lengre en pdf, men en unik webside som har logo og fargene til håndverkeren. Kunden kan enkelt akseptere tilbudet digitalt slik at man unngår rot i etterkant. I tillegg kan Kobbr være et verktøy for montørene som er ute hos kunden. Tillegg lages i en fei og kunden kan akseptere tilbudet med en gang slik at montøren kan utføre tillegget mens de allerede er der.

Store effektiviseringsgevinster

Uløste oppgaver og forsinkede tilbud skaper frustrasjon og forsinkelser, både for installatøren og kunden, med Kobbr som arbeidsverktøy er det store effektiviseringsgevinster å hente:

– En prosjektleder bruker fort én time på et gjennomsnittlig tilbud, og med tre tilbud per dag kan det bli så mye som 60 timers kontorarbeid i måneden bare på å lage tilbud. Har du en intern timepris på 600 kroner koster det selv de minste elektrikerselskapene 36.000 kroner per måned å lage tilbud, det er denne tidstyven Kobbr får bukt med, sier Håvard. En av våre brukere sendte hele 24 tilbud på 40 minutter, noe som viser at det er store besparelser å hente.

Avdekker betydelige behov

Allerede i startfasen er responsen på verktøyet veldig positiv. I dag er Kobbr aktivt i bruk hos mange ulike selskaper. Vi er fortsatt i oppstartsfasen, men tilbakemeldingene fra brukerne er veldig positive. Vi ser at interessen er stor: over 70 prosent av de vi snakker med er interessert i løsningen. Av de vi møter ønsker 58 prosent å teste ut appen eller bli bruker med en gang. Det viser at det er et stort behov for verktøy som forenkler hverdagen, slår han fast.

Enkelt og intuitivt

Målet var å lage et verktøy som er så enkelt og intuitivt som mulig, og som ikke krever opplæring.

– Det mener jeg vi har lykkes med, tilbakemeldingene fra brukerne er at Kobbr er selvforklarende. Vi har en integrasjon mot regnskapssystemene Tripletex og Visma, som er hyppig brukt, så arbeider vi for at det skal bli flere etter hvert. Vi har et veldig godt samarbeid og en god integrasjon med Sonepar, som gjør at deres kunder enkelt kan ta i bruk verktøyet. Sonepar er en frontfigur i bransjen, og at de har troen på Kobbr betyr mye for oss, sier Edvardsen.

Tilskudd fra Innovasjon Norge

Ideen til Kobbr skriver seg fra et gründerprogram. Med bakgrunn som elektriker og ingeniør kjente Håvard godt til håndverkernes utfordringer med papirarbeid, fakturering og anbudsdokumentasjon.

– Jeg ringte til kollegaer og sonderte terrenget, og så en mulighet for å starte opp et selskap rundt dette. I forprosessen har jeg snakket med mange håndverkere og folk som har peiling på bransjen, deretter ble ideen pitchet inn til investormiljøet som bar frukter. Vi har fått hentet inn over 2 millioner kroner så langt for å utvikle ideen og produktet, sier Håvard. Med Bremnes på laget som utviklingsansvarlig har han en solid makker, med 15 års erfaring som utvikler fra store selskaper som blant andre OBOS, Elaway og NorgesGruppen. Lars Kristian er en fantastisk utvikler som virkelig kjenner til hvordan en app skal fungere for håndverkere. Det må være enkelt å bruke, sier Håvard

Hvor går veien videre?

– Parallelt med videreutviklingen jobber vi med å få budskapet ut til potensielle brukere. Via nettsiden kan man teste Kobbr gratis. Så er det hektisk møtevirksomhet med potensielle brukere og interessenter som er nysgjerrige på verktøyet. På lengre sikt er ambisjonen å presentere Kobbr for elektrikere utenfor landets grenser, i første rekke Norden. Dernest skal vi se på muligheten for å tilpasse Kobbr som arbeidsverktøy til andre håndverkere, som rørleggere, malere og tømrere. Innen året er omme skal vi ansette flere folk; salgsleder og flere utviklere. Innen utgangen av 2024 er målet 2.500 aktive brukere. Kobbr passer for selskaper i alle størrelser, nå ønsker vi å få brukere for å videreutvikle verktøyet sammen med brukerne.

Perfekt for befaringer og serviceoppdrag

- For raske befaringer og mindre jobber er Kobbr et perfekt verktøy, sier daglig leder Håvar Lunde i installatørbedriften Arkel Oslo AS.

Hverdagen hos Arkel Oslo AS er som i de fleste installatørbedrifter – dagene er hektiske og fulle av oppdrag og befaringer. Tiden er alltid knapp mellom jobbene, og papirarbeid og notater blir til dårlig samvittighetetter en lang arbeidsdag.

– For oss, som jobber mest med serviceoppdrag, fungerer løsningen veldig bra. Vi har vært igjennom pilotprøven vår, og nå er vi på abonnentsiden. Dette er et såpass fornuftig verktøy at vi slo til! Vi merker at det gir oss mer tid til å besøke flere kunder. Nå lager vi tilbudet hos kunden, istedenfor å dra til kontoret, sier Lunde.

Midt i Oslo-gryta

Arkel Oslo AS er tilsluttet Arkel el-entreprenøralliansen. En allianse av elektrobedrifter under samme logo og profil. Bedriften har holdt på siden 2002 og driver i hovedsak med service til private og næringskunder. Selskapet har 10 dyktige fagfolk som arbeider med de fleste typer installasjoner. De er strategisk plassert i nærheten av Munchmuseet på Tøyen og har opparbeidet seg en stor portefølje av kunder i bedriftsogog privatmarkedet i hele Oslo-området.

Raskere prosess fra befaring til salg

– Kundene blir positivt overrasket over å få tilbudet mens vi er på stedet, og selv om de ikke behøver å ta stilling til det der og da, er det ikke til å komme fra at jo kortere tiden er mellom besøk og tilbud, desto større er sjansene for at kunden aksepterer. Løsningen setter kunden i fokus – gjennom hele salgsprosessen. Det er for eksempelenkelt å justere tilbudet sammen med kunden. Kunden får en mail og en link, som de kan trykke på, bekrefte og signere - det er rett og slett kundevennlig - og det oppleves selvfølgelig positivt.Jeg er ikke så sikker på om det er tilpasset større anbud, men for oss, som jobber mest med serviceoppdrag, er det et nyttig verktøy.