Kurs i verifikasjon/sluttkontroll

I dette kurset legges det vekt på gjennomføring av Verifikasjon/Sluttkontroll på nye og gamle anlegg i samsvar med myndighets krav til dokumentasjon og risikovurdering

Kurs i verifikasjon/sluttkontroll

Kurs i verifikasjon/sluttkontroll

I dette kurset legges det vekt på gjennomføring av Verifikasjon/Sluttkontroll på nye og gamle anlegg i samsvar med myndighets krav til dokumentasjon og risikovurdering

Kurset omhandler følgende temaer:

  1. Nettyper og feilsituasjoner
  2. Målemetoder
  3. Overgangsmotstand til jord
  4. Kontinuitetsmåling
  5. Isolasjonsmåling
  6. Jordfeilbrytertesting
  7. Impedans / kortslutningsmåling
  8. NEK 400 Verifikasjon og sluttkontroll
  9. Gjenomgang og bruk av 5 sikre dokumentasjonen
  10. Risikovurdering