NEK Kabel introduserer ny kabel i det Norske markedet: TFXP MR Flex®Hybrid

I september 2022 kom NEK 400: 2022 med en oppdatering. Det er nå krav til varsling i form av lyd eller lys av defekt overspenningsvern ute i TKS skap.Det nye kravet er at det skal kommuniseres et signal som er synlig eller ved hjelp av lyd inne i huset hvis overspenningsvernet er slått ut. Det må da byttes av autorisert installatør.

NEK Kabel introduserer ny kabel i det Norske markedet: TFXP MR Flex®Hybrid

NEK Kabel introduserer ny kabel i det Norske markedet: TFXP MR Flex®Hybrid

I september 2022 kom NEK 400: 2022 med en oppdatering. Det er nå krav til varsling i form av lyd eller lys av defekt overspenningsvern ute i TKS skap.Det nye kravet er at det skal kommuniseres et signal som er synlig eller ved hjelp av lyd inne i huset hvis overspenningsvernet er slått ut. Det må da byttes av autorisert installatør.

Hele poenget med den nye forskriften er, om det for eksempel kom-mer et lynnedslag, så blir dette form for overspenning gang nummer to, og overspenningspatroner ikke er byttet, kan dette få store konse-kvenser med tanke på brann, boligens elanlegg, elektriske produkter som pc, tv og andre hvitevarer. Den nye forskriften sikrer deg som kunde at du til enhver tid, blir varslet slik at du kan si ifra til din lokale elektroinstallatør for å bytte eventuelle defekte patroner til overspenningsvernet.

.

For at dette signalet skal utløses et sted hvor folk faktisk ser det, må det trekkes en kabel fra signalklemmer på overspenningsvern i TKS skap til sikringsskap inne i bolig. Vi har lagt til et signalpar 2x1.5mm² inn i TFXP MR Flex® og kaller den derfor TFXP MR Flex® HybridSignalparet er PEX isolert og kl.5 CU 2x1.5mm2. Tverrsnittet på sig-nalparet er 1.5mm² som er minste lovlige tverrsnitt på strømførings-kabel som kan føres inn i et sikringsskap.

Hvorfor velge TFXP MR Flex® Hybrid?

TKS inntaksskap sitter ute og sikringsskapet er inne. Inntakskabel må gjennom rør i ytterveggen og så trekkes i rør frem til sikringsskapet. Hvis man bruker én vanlig inntakskabel og trekker et signalpar ved siden av, så tar det mer plass og er mer tidkrevende. Kanskje trenger man også to rør. I eldre hus er det sannsynlig bare et rør mellom inn-tak og sikringsskap. Det beste alternativet er da å bruke NEK Kabel sin TFXP MR Flex® Hybrid for å spare tid og penger.