Nexans BFSI EMC - Funksjonssikker kabel

Nexans BFSI er en funksjonssikker, halogenfri installasjonskabel med kobberleder. Funksjonssikker vil si
at den avgir mindre røyk og reduserer utviklingen av korrosive gasser. I tillegg opprettholder den sin
funksjon under en brann ((i et definert tidsrom og en gitt temperaturgrense). Det sikrer at kritisk utstyr og
viktige funksjoner er intakte i et brannforløp.

Nexans BFSI EMC - Funksjonssikker kabel

Nexans BFSI EMC - Funksjonssikker kabel

Nexans BFSI er en funksjonssikker, halogenfri installasjonskabel med kobberleder. Funksjonssikker vil si
at den avgir mindre røyk og reduserer utviklingen av korrosive gasser. I tillegg opprettholder den sin
funksjon under en brann ((i et definert tidsrom og en gitt temperaturgrense). Det sikrer at kritisk utstyr og
viktige funksjoner er intakte i et brannforløp.

BFSI er anbefalt brukt i alle slags type rom innendørs, samt utendørs. Den kan forlegges direkte i jord
uten ekstra beskyttelse. BFSI er konstruert og testet for funksjonssikkerhet i minst 90 minutter og
temperaturer opp til 1000 grader celsius under brann.


Den oransje ytterkappen vil sakte blekne mot hvit over tid hvis kabelen blir utsatt for sollys. Dette
ødelegger ikke egenskapene til kabelen. I soner med ekstra høy UV intensitet kan ekstra beskyttelse
vurderes.


Isolerte ledere i kabelens kjerne er snodd. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredstiller kravene
til jordleder (PE). Leveres i EMC utførelse, som har skjerm av langsgående aluminiumsbånd (med
åpning/glippe ikke større enn 4 mm) i kontakt med jordleder.


Produktet tilfredsstiller krav satt i NEK-HD 604-5D, som inkluderer spesifikke krav til kuldebestandighet
og vanninntrenging, tilpasset for norske forhold.


BFSI 0,6/1 kV er en halogenfri og funksjonssikker utgave av kabeltypen PFSP 0,6/1 kV.