Visste du at du kan se hvilke varer som ikke er levert enda?

Det er laget en egen side for at du skal kunne se hva som er bestilt, men ikke levert enda. Her kan du søke etter prosjektnummer («kundenummer-prosjektnummer»), salgsordrenummer, ordrenummer/rekvisisjon og elnummer. Her vil du også se estimert leveringsdato så snart vi har det fra transportør.

Her finner du også lenke til ordren, hvor du vil finne pakkesporing med utfyllende informasjon om forsendelsen.

Visste du at du kan sette filter på ordre som ikke er levert?

I ordrehistorikken kan du sette filter på ordre som enda ikke er levert – de har status bekreftet. Levert status oppdateres kontinuerlig og vil settes så snart vi får melding fra transportør at varene er levert til deg. Butikkordre vil oppdateres med en gang de er utlevert på avdelingen.

Visste du at du kan se restordre og skaff som en egen gruppe i ordrehistorikken?

På ordredetaljene vil varene sorteres i grupper etter leveringstid. Hvis det er noe som er på lager vil det sendes med en gang, og settes i en gruppe. Er det rest eller skaff vil det ligge i en egen gruppe.

Når vi har plukket varene vil du også få oversikt om det er en eller flere forsendelser, på den måten kan en stor ordre bli delt opp i flere grupper etter når de blir levert og estimert leveringsdato så snart det foreligger (per i dag når vi får melding fra transportør).