Sonepar fagkurs

Som kunde av Sonepar får du tilgang til våre attraktive fagkurs. I 2021 vil vi i gjennomføre de lovpålagte FSE kursene på alle våre avdelinger. I tillegg vil vi fra høsten sette opp kurs i NEK400 hvor vi gjennomgår endringene i forskriften. Ta kontakt med din lokale Sonepar avdeling for kursdatoer.

Alle kurs blir gjennomgått i detalj og skal være godkjent av kursansvarlig hos Sonepar.

Sonepar fagkurs

Sonepar fagkurs

Som kunde av Sonepar får du tilgang til våre attraktive fagkurs. I 2021 vil vi i gjennomføre de lovpålagte FSE kursene på alle våre avdelinger. I tillegg vil vi fra høsten sette opp kurs i NEK400 hvor vi gjennomgår endringene i forskriften. Ta kontakt med din lokale Sonepar avdeling for kursdatoer.

Alle kurs blir gjennomgått i detalj og skal være godkjent av kursansvarlig hos Sonepar.

Målgruppe for Sonepar fagkurs:

  • Montører
  • Tekniske saksbehandlere

Gjennomføring:

Alle kurs holdes ved våre lokale avdelinger.

Foredragsholdere:

Innleide kursholdere som er spesialister på sitt felt

Tidsplaner: 

Ta kontakt med din lokale Sonepar avdeling eller Hanne Pettersen for mer informasjon om kurs og datoer.(se kontaktinformasjon under)

Kursbevis:

Alle deltakere mottar kursbevis.

Kursavgift:

Lav kursavgift som er beregnet kun til å dekke våre reelle kostnader.

Repetitive kurs:

FSE m/ førstehjelp arrangeres hvert år som  repetisjonskurs. Kravene som myndighetene setter til tidsintervallet, oppfylles av oss ved at kursene  avholdes innenfor samme periode som året før.

Kontaktpersoner avdelingsvis:

Telemark/Vestfold     Christoffer Njaastad 33446000 [email protected]

Moss     Tore Johan Bøe 69240710 [email protected]

Bærum       Ragnar Christensen 67171980 [email protected]

Drammen      Elin Wendelborg 32861000 [email protected]

Trondheim     Tor Haukaas 73804220 [email protected]

Oslo     Thomas Arnedal 23036023 [email protected]

Kristiansund     Knut Rye 73804223 [email protected]

Stavanger     Magnus Eike 51824700 [email protected]

Bergen     Ole André Saarheim 55204504 [email protected]

Kristiansand     Frank Karlsen 38149090 [email protected]

Hamar     Thomas Olsen 62519802 [email protected]

Tromsø     Jan-Viktor Nilsen 77601924 [email protected]

Bodø     Hans Kanstad 75411772 [email protected]