Strømsparende og sikrende tiltak

En av de mest effektive måtene for bedrifter å spare strøm er å investere i energieffektivt utstyr og apparater. Schneider sitt system er perfekt for energieffektivisering av anlegg innen både bygg og industri. Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg er store strømforbruk i mange bygninger. Oppgrader anlegget med takvifter som presser varm luft ned. Det krever lite energi og holder behovet for oppvarming nede.

Strømsparende og sikrende tiltak

Strømsparende og sikrende tiltak

En av de mest effektive måtene for bedrifter å spare strøm er å investere i energieffektivt utstyr og apparater. Schneider sitt system er perfekt for energieffektivisering av anlegg innen både bygg og industri. Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg er store strømforbruk i mange bygninger. Oppgrader anlegget med takvifter som presser varm luft ned. Det krever lite energi og holder behovet for oppvarming nede.

Schneider - Smart Panels for å energiøkonomisere i større anlegg.

Smarte el-tavler inneholder nettilkoblede komponenter og er hjertet av energieffektive anlegg i både bygg og industri. Overvåking og måling av energiforbruk er starten på energieffektiviseringstiltak. Smarte nettilkoblede komponenter kan med riktig software også informere om installasjonens status og muliggjøre prediktivt vedlikehold. Dette oppnås med systemer som gir både sanntidsdata og historiske driftsdata, pre-alarmer, detaljerte alarmer, effektiv feilsøking og assistert gjeninnkobling.

Første skritt til energieffektivisering er å velge smarte, tilkoblede vern/effektbrytere med  Ved for eksempel bruk av effektbrytere som Schneider Electric ComPacT NSX, anbefaler Sonepar å kombinere verna nedenfor med NSX-bryterbase: