Kurs i TEK 10/ Bolignormen

Konsekvensen av innføringen/innskjerpingen av Tek10 er strengere krav til energisparing-/bruk. Sonepar inviterer til et konsentrert kurs om denne nye forskriften som setter fokus på hva installatør/montør må forholde seg til i denne skjerpede loven. Samt en gjennomgang av bolignormen med overordnet risikovurdering/konsekvenser

Kurs i TEK 10/ Bolignormen

Kurs i TEK 10/ Bolignormen

Konsekvensen av innføringen/innskjerpingen av Tek10 er strengere krav til energisparing-/bruk. Sonepar inviterer til et konsentrert kurs om denne nye forskriften som setter fokus på hva installatør/montør må forholde seg til i denne skjerpede loven. Samt en gjennomgang av bolignormen med overordnet risikovurdering/konsekvenser

Mål for kurset:

  • Bakgrunnen for TEK 10
  • Energi kravene i TEK 10
  • Kravene til energi forsyning i TEK 10 og unntak samt lønnsomhets beregning/dokumentasjon
  • TEK 10 i praksis
  • NEK 400 Bolignormen