Varme og Frostsikring

Sikre snø- og isfrie områder til vinteren uten salting, snømåking og frostskader. Se utvalget til Nexans og Devi for varme og frostsikring.

Varme og Frostsikring

Varme og Frostsikring

Sikre snø- og isfrie områder til vinteren uten salting, snømåking og frostskader. Se utvalget til Nexans og Devi for varme og frostsikring.

Nexans

Nexans kan tilby en rekke løsninger som gjør at vinteren kan oppleves både sikker og problemfri.

Varmekabler i bakken sikrer en snø- og isfri oppkjørsel, trapp eller inngangsparti hele vinteren. Nexans har varmekabler som er ideelle for is- og snøsmelting, og kan installeres direkte i varm asfalt, betong, under belegningsstein eller heller. Varmekablene behøver ikke legges over hele gårdsplassen for å få den effekten man ønsker. Det kan velges om de skal installeres over større arealer, kun i hjulspor, i en trapp eller i gangpartiet. Noen få meter kan faktisk være nok

New Content Item (1)

Snøsmelting kan også være aktuelt på tak, særlig flate tak. I tillegg til nærings- og industribygg, er det blitt mer og mer vanlig med flate, eller nesten flate tak også på privatboliger og hytter. Selv om disse dimensjoneres for snølast kan det være hensiktsmessig å fjerne snøen ved hjelp av varmekabler. Dette er spesielt relevant i tak som er tekket med belegg, og som ikke er beregnet for at snø måkes bort (grunnet fare for skade på belegget).Et annet problem er tilstoppede takrenner og nedløp. Dette kan resultere i ras av is og snø fra taket, og gå ut over sikkerheten til både mennesker og dyr, samt eiendom. I bystrøk er det gårdeier eller beboernes ansvar å sørge for at folk på fortau og gater ikke utsettes for denne faren. Ved å montere varmekabler i takrenner og nedløp forhindres nedfall av snø og is på en effektivt, rimelig og sikker måte.God styring av snøsmelteanlegg er viktig, både for å minimere strømforbruket, men også for å sikre lengst mulig levetid for kablene. Hvilken kabeltype som totalt sett utgjør den beste løsningen avhenger av flere momenter ved installasjonen. Her kan Nexans hjelpe deg ved å gi råd og anbefalinger.De best egnede produktene for is- og snøsmelting er DEFROST SNOW, SNOMAT eller TXLP metervare. Til mindre arealer kan også vanlig TQXP og TXLP toleder elementer med 17 W/m benyttes, men da blir forlegningsavstanden (c-c) tett

Nexans SNOWMAT®

Som alternativ til ordinær varmekabel, kan SNOWMAT® benyttes. Denne kabelmatten er rask og kostnadseffektiv å installere, og er ideell for mindre arealer som oppkjørsler, gårdsplasser, etc. Den kan benyttes i arealer med asfalt, betong (men merk at nettet er relativt finmasket og kan gjøre innstøping noe utfordrende), heller eller stein. Den består av en toleder varmekabel som er festet til et fleksibelt glassfiberforsterket nett. SNOWMAT® leveres i bredde 40 cm for hjulspor, og 80 cm for større arealer.

Produkter

Nexans TXLP Metervare

For snøsmelteanlegg som er av en viss størrelse vil metervare (også kalt trommelvare eller én-leder) ofte være den mest økonomiske løsningen. Metervare gir også større fleksibilitet i forhold til hvilken metereffekt man ønsker å installere.Det er svært vanlig å bruke metervare til trappeinstallasjoner og tak.

Produkter

Nexans TQXP/TXLP Varmekabelelementer

For spesielt små anlegg, for eksempel en liten trapp eller et lite inngangsparti, kan varmekabelelementer (17 W/m) brukes. Kablene er robuste nok til å brukes i utendørsanlegg, men på grunn av lav metereffekt (sammenlignet med produkter som er tiltenkt utendørsanlegg), så vil man ikke kunne oppnå høyere effekt enn ca 280 W/kvm. Blir anlegget av litt størrelse, så medfører det også et stort installasjonsarbeid (mange meter kabel å legge

Produkter

DEVIsnow™ 20T

DEVIsnow™ 20T – er en høykvalitets 2-leder utendørs varmekabel med sort UV-bestandig PVC ytterkappe. Leveres med en tilledning på 2,3 meter. Effekten er 20W/m, leveres i 230V og 400V. Den runde profilen og kraftige konstruksjonen gjør at installasjonen er rask, enkel og sikker. Bruksområdene er på tak, i takrenner, nedløpsrør og på bakkearealer. Med DEVIsnow™ 20T holdes områdene frie for is og snø, og man unngår kraftig salting, snømåking og frostskader. Varmekablene kan legges uten tildekking på takkonstruksjoner, i takrenner og nedløpsrør. Leveres i effekter fra 125 W til 3875 W i 230V | Effekter fra 433 W til 4108 W i 400V. Hele serien i 230V er lagerført. DEVIsnow™ 20T har lang levetid og leveres med 20 års utvidet garanti

DEVIsnow™ 20T

Følg linken for å se flere produkter

Flere produkter